REGULAMIN
1.
Organizatorem wpłat darowizny jest Fundacja Rozwój z siedzibą w Brzegu przy ul. Mlecznej 5, NIP 747-188-93-30, Regon 161370551, KRS 0000393795 (dalej: Organizator).
2.
Podanie adresu e-mail przez Wpłacającego darowiznę jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty.
3.
Wpłata darowizny dokonana przez Wpłacającego przeznaczona będzie w całości na posadzenie drzew w dzielnicy Osobowice na terenie Wrocławia.
4.
Adrs e-mail Wpłacającego gromadzony jest wyłącznie na potrzeby poinformowania Wpłacającego o terminie i dokładnej lokalizacji nasadzeń. Adres e-mail Wpłacającego nie będzie przetwarzany w żadnym innym celu.
5.
Wpłacającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Wpłacający może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: hello@dotlenieni.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwój”).
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Powrót